29-10-2009 Projectbureau Zuidvleugel is 50e opdrachtgever
De provincie Zuid-Holland/Projectbureau Zuidvleugel is de vijftigste organisatie waarvoor MIES/tekst en training werkt. Ter gelegenheid van deze mijlpaal kreeg opdrachtgever Chris de Veer, projectleider voor de Gebiedsagenda Zuidvleugel, vandaag een boekje overhandigd van Jeanine. Het boek, getiteld ‘Let’s go, dertig manieren om vooruit te komen’, is een uitgave van Oxfam Novib en bevat foto’s en spreuken rond het thema beweging.

Andere recente opdrachtgevers zijn de Consumentenbond, Tabula Rasa en Stadsgewest Haaglanden. Met 30% van de organisaties werk ik al vijf jaar of langer samen. Lijst 50 opdrachtgevers sinds 1999

Klantenlijst MIES/tekst en training 1999-2009 in alfabetische volgorde

1.    Academie voor Overheidscommunicatie
2.    Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid AWT
3.    Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken ACVZ
4.    Amsterdamse Innovatie Motor AIM
5.    Berenschot
6.    Blauw Research
7.    Capita, nieuwsmanagement
8.    Consumentenbond
9.    Crisisplan, adviesbureau
10.  Delta Milieu, specialist in milieupersoneel
11.  Ferro markt- en communicatieonderzoek
12.  Gemeente Almere, Onderzoek en Statistiek
13.  Gemeente Amsterdam
14.  Gemeente Bussum
15.  Gemeente Den Haag via Tabula Rasa
16.  Gemeente Rotterdam
17.  Gemeente Utrecht, dienst Stedelijke Ontwikkeling
18.  Het Nederlandse Rode Kruis
19.  Immigratie- en Naturalisatiedienst
20.  Inspectie Verkeer en Waterstaat
21.  Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
22.  Interview-NSS
23.  Intomart GfK
24.  Koninklijke Bibliotheek
25.  MarktOnderzoekAssociatie
26.  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
27.  Ministerie van Buitenlandse Zaken
28.  Ministerie van Justitie
29.  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30.  Ministerie van Verkeer en Waterstaat
31.  Ministerie van VROM
32.  NoLabel, architectuur stedenbouw interieur
33.  Onderwijsraad
34.  Operatie Jong
35.  ProRail
36.  Provincie Noord-Brabant, Personenvervoer van Morgen
37.  Provincie Utrecht, kabinet Commissaris van de Koningin
38.  Provincie Zuid-Holland, projectbureau Zuidvleugel
39.  Raad voor Cultuur
40.  Raad voor het openbaar bestuur
41.  Raad voor Verkeer en Waterstaat
42.  Rijksvoorlichtingsdienst
43.  Rijkswaterstaat
44.  Stadsgewest Haaglanden, samenwerkingsverband BEREIK
45.  Traffic Test, onderzoeksbureau
46.  Van Sluis Consultants
47.  Vereniging Statistiek en Onderzoek VSO
48.  Vergouwen Overduin, trainingsbureau
49.  VU, vrije Universiteit Amsterdam
50.  Wereld Natuur Fonds

6-10-2009 Social media verdringen het persbericht als nieuwsbron
Social media zoals Twitter brengen nieuws sneller naar buiten dan persberichten dat doen.  Daarom verklaarde Ernst-Jan Pfauth van NRC.next het persbericht ‘dood’. Dit gebeurde op het praktijkcongres Succesvol Persbeleid ‘Verovert het volk de media?’ op 6 oktober 2009. Toch zullen journalisten behoefte houden aan persberichten, voor achtergrondinformatie en  duiding vanuit de officiële bron. Mijn overtuiging werd bevestigd door Kirsten Verdel (campagneteam Obama) en andere sprekers op het congres.

18-9-2009 Meer dan 2000 verkeersouders in Nederland
Sinds 18 september ben ik aangesteld als verkeersouder op de Annie MG Schmidtschool in Den Haag, de school van mijn zoon Jules. Een verkeersouder is de contactpersoon tussen school, gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Het initiatief sprak me aan omdat ik ook als tekstschrijver aan verkeersveiligheidsprojecten heb meegewerkt. Ik schreef een boek over verkeersongevallenregistratie voor Rijkswaterstaat, en een Kamerbrief van minister Eurlings over de Strategie verkeersveiligheid 2008-2020.

8-9-2009 Congres mobiliteitsmanagement bijgewoond
“De economische crisis, de klimaatverandering, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de technologie: alle pijlen wijzen dezelfde kant op, die van het mobiliteitsmanagement. We hebben de tijd mee voor maatregelen om de drukte op de weg te verminderen.” Zo opende Lodewijk de Waal op 8 september het tweede nationaal congres mobiliteitsmanagement.
Het congres was georganiseerd door de Taskforce Mobiliteitsmanagement  en BEREIK, samenwerkingsverband van overheden in Zuid-Holland. Voor BEREIK schreef ik dit jaar een notitie over dynamisch verkeersmanagement in de Zuidvleugel.


18-6-2009 Boekpresentatie Jos van Kemenade
Op 18 juni is ‘Het sprookje van burger en bestuur’ verschenen, een boek ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. J.A. van Kemenade als voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur. Willy Francissen en ik hebben het geschreven. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Guusje ter Horst, heeft het boek aan Van Kemenade overhandigd tijdens een symposium in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Meer info


4-6-2009 Workshop voor Koninklijk Huis
Op 4 juni heb ik een bijeenkomst geleid over persberichten voor de afdeling communicatie Koninklijk Huis van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik heb ‘tips & trucs’ gepresenteerd voor nieuwswaardiger persberichten, over bezoeken van prinses Máxima, openingen door koningin Beatrix, en andere happenings.


19-3-2009 Tienjarig bestaan MIES/tekst en training
MIES/tekst en training bestaat vandaag precies tien jaar. In maart 1999 schreef ik me in bij de Kamer van Koophandel als zzp’er-avant-le-mot. En in april begon ik aan mijn eerste opdracht: de redactie van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan van toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos.


16-1-2009 Columnwedstrijd gewonnen
Met de column ‘Keep the change’ heb ik de jury- en de publieksprijs gewonnen van de TekstNet-wedstrijd ‘korte columns schrijven’ op 16 januari 2009. TekstNet-leden waren opgeroepen een inzending in te sturen over het thema ‘verandering/change’ naar aanleiding van het aantreden van president Obama later die week. Benieuwd naar de column?

Juryvoorzitter Herman Wiersema, woordvoerder van de gemeente Amersfoort, prees de doordachte woordgrap, de originele verbinding met de actualiteit, de beeldende taal en de goede opbouw.


4-1-2009 TaalActief ter ziele
Het tijdschrift TaalActief houdt op te bestaan. Dat heeft uitgever Kluwer vandaag bekend gemaakt. In het ‘blad voor taalgebruikers’ van hoofdredacteur Riemer Reinsma zijn drie artikelen van mij verschenen: ‘Tips voor tekstschrijvers’ (een boeksignalement voor de rubriek Net Uit), ‘Manipulerende enquêtevragen’ en ‘U wordt uitgefaseerd; de opkomst van je als aanspreekvorm’.


12-11-2008 Training Creatief schrijven gevolgd
Op 29 oktober en 12 november heb ik de training Creatief schrijven gevolgd bij Bureau Zuijdgeest. Trainer was Karel Witteveen. Op het programma stonden onder meer: freewriten, mindmappen, haiku’s schrijven, en schrijven met de ‘petten van De Bono’. Eerdere trainingen die ik volgde: didactische vaardigheden, schrijven voor het web, piramidaal schrijven, en de nieuwe spelling.


21-5-2008 Persberichtenworkshop in Brussel
Onder de titel ‘Chapeau! Goede persberichten schrijven’ heb ik vandaag een workshop gehouden tijdens een congres van Kortom, de Belgische vereniging voor overheidscommunicatie. Eerder verzorgde ik zo’n workshop op een congres van Logeion, de Nederlandse zusterorganisatie, en voor onder anderen de Universiteit van Nijmegen.


27-2-2008 Coverstory TekstBlad
In TekstBlad (01, 2008) is vandaag een artikel verschenen over het werk dat Willy Francissen en ik verrichten voor verschillende adviesraden. Titel: ‘Sterkere adviesrapporten; hoe kunnen adviesraden regering en parlement beter bedienen?’ Mijn stelling: goede adviesteksten helpen het bestaansrecht van de raden te claimen. www.tekstblad.nl


20-2-2008 Actief op LinkedIn
Sinds vandaag staat mijn profiel op het zakelijke netwerk LinkedIn.


20-12-2006 Artikel over onderzoeksrapporten in RVD-uitgave
‘De spreekwoordelijke la; hoe krijgen onderzoeksrapporten impact?’ Dat is de titel van mijn bijdrage aan het Platformboek (6, 2006) van de Rijksvoorlichtingsdienst. Het artikel bevat tien tips voor beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs om onderzoeksresultaten beter te benutten. Het boek ‘De vinger aan de publieke pols’ bevat ook bijdragen van Paul Schnabel, Will Tiemeijer en Roelf Middel.


18-9-2006 MIES/tekst en training verhuisd

Op maandag 18 september is MIES/tekst en training van Amsterdam naar Den Haag verhuisd. Nieuwe adres is Pansierstraat 3, 2584 EG Den Haag. Jeanine Mies is te bereiken via 070 - 33 88 6 99. Het mobiele nummer en e-mailadres blijven hetzelfde.
 
 
1-8-2006 Nieuwe spelling ingevoerd
De spellingwijziging van 2005 is sinds vandaag actief. Ten opzichte van de spelling-1995 hebben ongeveer zesduizend woorden een andere schrijfwijze gekregen. MIES/tekst en training volgt in principe de officiële spelling, maar wijkt daar in sommige gevallen in overleg van af. Zo wordt ‘cao’ volgens het Groene boekje met kleine letters geschreven, maar gaf een opdrachtgever nog de voorkeur aan CAO.