Antenne voor beleidsmedewerkers
Maakt de Nederlandse bevolking zich zorgen over de werkloosheid? Wie gaan er door de crisis in inkomen op achteruit? Hoe vallen de kabinetsmaatregelen? Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijf ik sinds 2008 ieder kwartaal het Bericht van Buiten, een nieuwsbrief waarin allerlei signalen uit de omgeving gebundeld zijn. Denk aan vragen die bij Publieksinformatie binnenkomen, berichten in de media, resultaten uit een SZW-enquête en externe bronnen zoals SCP-rapporten en CPB-prognoses. Zeer relevant tijdens de recessie.
Met beleid – redactie van beleidsnota’s
Voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat heb ik in 2004 de Nota Mobiliteit geredigeerd. Natuurlijk draait het bij zo’n grote beleidsnota meer om het proces dan om het product: het is belangrijker dat de betrokken partijen instemmen met de beleidsvoornemens dan dat alle zinnen helder zijn. Heldere zinnen zijn soms juist niet de bedoeling. Toch is er altijd winst te boeken. Ik heb er bijvoorbeeld voor gezorgd dat alle hoofdstukken, aangeleverd door verschillende directoraten, consequent waren opgebouwd volgens een format (intro’s, informatieve tussenkopjes, en dergelijke).
Van adviesrapport tot handleiding
Voor Operatie Jong, samenwerkingsverband van zeven departementen die zich met jeugd bezighouden, heb ik een handleiding gemaakt voor gemeentelijke regie in het jeugdbeleid. Frank Beemer van Berenschot was verantwoordelijk voor de inhoud, ik voor het concept en de tekst. ‘Het kind als rode draad’ is in september 2006 verschenen.
Nieuwswaardige nieuwsbrieven
Voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat heb ik tussen 2003 en 2009 ieder kwartaal de NWSBRF Schipholbeleid geschreven. Ik voerde interviews met onder anderen toenmalig staatssecretaris Melanie Schultz en Hans Alders en schreef journalistieke artikelen. De nieuwsbrief was bestemd voor bestuurders in de regio Schiphol. Met de verschijning van de Luchtvaartnota van het kabinet is dit project beëindigd.
Onderzoeksresultaten ontsloten
Voor de Rijksvoorlichtingsdienst heb ik van 2004 tot en met 2006 samen met onderzoeker Letty Francissen ieder kwartaal de Belevingsmonitor geschreven, onderzoek naar de beleving van maatschappelijke issues (integratie, verkeer enzovoort) door de bevolking. Basis waren steeds drie onderzoeken: een enquête onder duizend Nederlanders, zes groepsdiscussies en een media-analyse. Wij voegden ze samen tot één handzaam exemplaar voor regering en departementen.