De stoel van de lezer
In de training Klantgerichte onderzoeksrapporten laat ik onderzoekers zo veel mogelijk plaatsnemen op de stoel van de opdrachtgever. Op welke vraag wil die een antwoord? Hoe leest die rapporten? Hoe geef je resultaten betekenis? Eén van mijn adviezen is bijvoorbeeld ‘antwoordcategorieëntaal’ te vermijden. Zo schrijf je niet ‘op de vraag waar je terecht kunt met klachten antwoordt 94%: weet niet’. Beter is: ‘bijna niemand weet waar je met klachten terecht kunt’.
APK voor adviesrapporten
Sinds 2006 onderwerp ik de adviesrapporten van de Raad voor Verkeer en Waterstaat geregeld aan een ‘APK’. Ik analyseer de uitgebrachte adviezen op tekstkwaliteit, en we maken gezamenlijk afspraken over verbeteringen. Ook buigen we ons in sessies met de staf over redenering en argumentatie, om het betoog te stroomlijnen. Zo moeten de aanbevelingen uiteindelijk beter doorwerken in het regeringsbeleid.
Coaching van persvoorlichters
Bij verschillende organisaties coach ik persvoorlichters. Na analyse van recente persberichten van hun hand, stel ik een individueel programma samen. In een dagdeel doet de persvoorlichter gerichte oefeningen en krijgt hij of zij adviezen. De rest van de begeleiding is ‘on the job’. We bellen om te overleggen over de invalshoek en opzet van een persbericht. Daarna reageer ik op conceptpersberichten en na afloop bespreken we het effect.
Duiding van media-analyses
De Academie voor Overheidscommunicatie biedt departementen een training ‘media- en stakeholdersanalyses’ aan. Onderzoeker Letty Francissen neemt de trainingsdagen over de methodiek voor haar rekening; ik verzorg het deel over betekenisvol rapporteren. Het doel is het niveau van de veredelde knipselkrant te ontstijgen, en heldere, relevante en kernachtige analyses te maken van de publiciteit of de standpunten van belanghebbenden.
Hoe helder schrijven onze ambtenaren?
Samen met collega-tekstschrijvers Nico Groen en Willy Francissen heb ik een meetlat Helder Schrijven ontwikkeld voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarmee lichtten we in 2005 en 2006 de beleidsdirecties van BZK door. We namen een steekproef van nota’s en brieven aan burgers, en beoordeelden die teksten op selectie, structuur, stijl en spelling. We presenteerden onze bevindingen vervolgens aan het management van die directie.