Ik ben gewend me te verplaatsen in wat een organisatie beweegt. Zo kan ik de tekst in de context bekijken. Tegelijkertijd houd ik als buitenstaander de afstand die nodig is om teksten kritisch te beoordelen. Het draait daarbij om een relevante selectie van informatie, een logische structuur en een toegankelijke stijl. Redactie is eigenlijk een vertaling van het Nederlands naar het Nederlands.
 
Teksten
Beleidsnota’s – onderzoeksrapporten – adviesrapporten – persberichten – nieuwsbrieven – brochures  

Opdrachtgevers
Ministerie van Verkeer en Waterstaat – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – gemeente Rotterdam – Rijksvoorlichtingsdienst – Rijkswaterstaat – Berenschot

Enkele projecten

Briefing van tekstschrijvers; hoe krijgt u wat u wilt? Enkele tips:
vraag een portfolio aan en laat eventueel een proefopdracht uitvoeren
zet de briefing op papier: aanleiding, doel, doelgroep, deadline, lengte, toon en stijl, overlegmomenten, correctierondes
bespreek wensen aan de hand van tekstvoorbeelden
leg samen een stijlboek aan
evalueer product en proces na afloop